«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

1-тираждын байге фонду

«Ала-Тоо» 1-чи тираждык лотерея (31/08/2018)

Утуш комбинациясы Утуш суммасы Утуш билеттердин саны
Бир цифра* 200 сом 10000 билет
Эки цифра* 500 сом 1000 билет
Уч цифра* 1000 сом 100 билет
Торт цифра* iPhone X 256 gb 10 билет
Беш цифра* Toyota Camry 70 (2018) 1 билет

Сатуу түйүндөрү