«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

Биз жөнүндө

«Мамлекеттик лотереялык компания» мамлекеттик ишканасы («МЛК» МИ) – Кыргыз Республикасынын бардык аймагында  кесиптик лотерея (тираждык, )уюштуруу менен алектенген юридикалык жак. Ишкана 2016-жылдын 17-июнунда түзүлгөн.

Мамлекеттик ишкананын уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү болуп саналат. «МЛК» МИнын жалпы башкаруусун жана ишмердүүлүгүнүн координациясын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы ишке ашырат. 

«МЛК» МИнын негизги максаты – спортту, маданиятты, билимди, илимди, искусствону өнүктүрүүгө жардам берүү. Ошондой эле жаш балдарды, карыларды, жаштарды, аялуу топторду жана аз камсыздалган үй-бүлөлөрдү коргоого багытталган социалдык иш-чараларды өткөзүүгө  финансылык колдоо көрсөтүү.

Кесиптик лотерея уюштуруучулары жылына түшкөн кирешенин 10%нан кем эмес бөлүгүнөн Максаттуу чегерүүлөр фондун түзүшөт. Ишкананын ишмердүүлүк жөнүндөгү бир жылдык отчет ММКна, ошондой эле оюнду трансляциялаган телеканалда жарыяланышы керек.

Сатуу түйүндөрү