«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

Доноев Медер

Доноев Медер

Доноев Медер Кербен шаарынын тургуну. Кербен шаарынан 1 билет сатып алган, ал билет 50000 сом утуш алып келген.

Сатуу түйүндөрү