«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

Момунов Асылбек

Момунов Асылбек

10 000 сомдун ээси. “Кыргыз Лото” ачылгандан бери калтырбай сатып алып турат экен, мындан кийин дагы ойноп тураарын кошумчалады Асылбек мырза.

Сатуу түйүндөрү