«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

Сарыкуев Уланбек

Сарыкуев Уланбек

Бишкек шаарында жашайт. 3-декабрь күнү болгон оюндун жыйынтыгы боюнча 10 000 сом утушка ээ болду.

Сатуу түйүндөрү