«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

Дадабаев Замирбек

Дадабаев Замирбек

Дадабаев Замирбек "Жапалак" машина базарынан "Илбирс" тез коз ирмемдик билетин сатып алып, 600 000 сом утуп алган.

Бүгүн 600 000 сомду колуна алып отурат!

Садабаев Замирбек: "Күтүлбөгөн жерден акчаны утуп алды, бирок эмнеге жумшаарымды азырнча билбейм".

Сатуу түйүндөрү