«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

Тенгизбаев Равшан

Сатуу түйүндөрү